Temeljem odluke Izvršnog odbora MNK Neptun, od 31. kolovoza 2020. godine zbog proceduralnih grešaka raspisuje se  ponovljeni natječaj. Pisane ponude s kratkim opisom djelatnosti koju ponuditelj planira obavljati u poslovnom prostoru, sa  pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na kojoj treba napisati  adresu: Moto-nautički klub „Neptun“, Pampas 31, 31000 Osijek, s naznakom“ Natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvarati”, preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije do 14. rujna 2020. godine.

Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.